Crevettengericht an roter Currysauce

Crevettengericht an rotem Curry scharf (Phad Phet Gung)

Fr. 24.50

 

Crevettengericht an roter Currypaste mit verschiedenem Gemüse und Basilikum und Reis